Jeg har deltatt i Forbruker & Medieundersøkelsen 2014 (F&M).  Min brukeropplevelse er følgende: Jeg sitter her med mesteparten av min mediebruk som jeg ikke får registrert noe sted fordi mine alternativer ikke finnes i F&M sine spørsmål. F&M gir meg ikke muligheter til å gi et mest mulig korrekt bilde av min mediebruk anno 2014. Det synes jeg er ganske alvorlig. I dag kl 11 ble lesertallene til norske aviser offentliggjort – tallene er hentet fra denne undersøkelsen.

Slik beskriver TNS Gallup Forbruker & Medieundersøkelsen (F&M):

«Forbruker & Media kartlegger folks medievaner samt forbruk/markeds-informasjon. Mediedelen inneholder blant annet dekningstall for norske aviser, magasiner, radio, TV, Internett, kino og direkte reklame og er den eneste multimedieundersøkelsen på det norske markedet. Analyser fra F&M gir grunnlaget for segmenteringsverktøyene Gallup Kompass, SemioMetrie og Sosioraster og markedsmodellene Markedskartet, Kommunikasjonskartet, Målgruppekartet og Push-Pull-modellen som daglig brukes av medier og mediebyråer.»

Ikke den eneste – men viktigste

La det være sagt: F&M er ikke den eneste undersøkelsen som kartlegger medievaner – det er mange andre undersøkelser også som klinger med når medie-Norge skal kartlegges (blant annet Scores, Norsk Internet Panel, TV-meter, radio PPM, Fagpresseundersøkelsen etc). Dessuten har de aller fleste mediehus egne dataverktøy og leserpanel for å fange opp medieutvikling i sitt nedslagsfelt.

Men det er definitivt den viktigste, og ikke minst: svarene herfra utgjør datagrunnlaget for svært mange verktøy som henter ut fakta for ulike segmenter.

I fjor ble ca 45.000 mennesker intervjuet på telefon, og drøye 9.000 svarte på det skriftlige spørreheftet. Som Norsk Gallup selv sier det: Forbruker & Mediaundersøkelsen er «Norges største undersøkelseskonsept».

Intet mindre.

«Grunnlag for bedre beslutninger»

Jeg finner ikke noen visjon eller etiske retningslinjer på Norsk Gallup sine nettsider. Men under retningsliner for personvern ved internettundersøkelser, finner jeg noe som kanskje kan ligne:

«Vår oppgave er å gi et korrekt bilde av befolkningens meninger, holdninger og atferd; – På den måten kan vi leve opp til vårt motto «Grunnlag for bedre beslutninger»».

Dette kan være greit å ha som bakteppe når jeg skal gjengi noen av de mange spørsmål jeg sitter igjen med etter å ha deltatt i «Forbruker & Medieundersøkelsen 2014/04 Buskerud».

F&M består av to deler – først et telefonintervju som tok 20-25 minutter og deretter et hefte med spørsmål som kommer i posten til de som vil være med.

Telefonintervjuet var en forvirrende opplevelse. Jeg noterte meg følgende underveis:

Jeg ble oppringt 19. juni. Flere av spørsmålene gikk naturlig nok på TV-titting. Jeg prøvde å forklare at TV-vanene er litt spesielle disse dagene siden fotball-VM er i gang og det går 2-3 kamper hver kveld. Da blir timene fordelt på NRK eller TV2 alt etter hvem som sender kampene. Men nei, det var ikke relevant, fikk jeg høre. Jeg skulle svare om hvor lenge jeg så TV i går. Og det ble vel drøyt 6 timer – tre VM-kamper ++. Det er vel 5,5 timer mer enn vanlig.

Ja, jeg vet: telefonintervjuene foregår over hele året – også i år der det er en måned både med fotball-VM og med OL. Man bør kanskje ikke bli overrasket over at TV-seeingen øker?

Jeg fikk spørsmål om jeg hadde lest aviser som for eksempel Dagen, men ingen spørsmål om jeg hadde lest Bergens Tidende eller Sunnmørsposten. Og det var heller ingen åpne spørsmål som fanget opp hva jeg faktisk leser. Hvorfor?

Jeg fikk ingen spørsmål om nett-TV på andre kanaler enn vg.no og db.no. Det ble altså ikke registrert noe om at jeg hadde vært innom både smp.no og h-avis.no og sett på lokal nett-tv.

Jeg får spørsmål om jeg leser Lierposten. På Hurum er det omtrent like relevant som et spørsmål om jeg har lest Nordlys eller Fjuken. Men samtidig var det ingen åpne spørsmål som fanget opp at jeg faktisk leser lokalavisen fra der jeg er født, og som svært mange gjør. Hvorfor?

De spør om jeg har sjekket været på yr.no, men de spør ikke om jeg heller bruker pent.no – som viser værvarselet både fra yr og Storm.

Jeg registrerte ingen spørsmål om apper.

Jeg fikk ingen spørsmål om jeg for eksempel lyttet på nyere radiokanaler, om DAB-radiolytting, eller om jeg lyttet på lokalradioer via nettsider.

Jeg fikk ingen spørsmål om jeg abonnerte på betalingstjenester på nett – såkalte pluss-tjenester. Som jeg faktisk gjør – og mange med meg. Og som alle mediehus trenger fakta om – utenom det de selv sitter med.

Jeg fikk ingen spørsmål som tok høyde for eAvis. Alle spørsmål presiserer papiravis, men eAvis gjelder tydeligvis ikke… Jeg fikk ihvertfall ingen presisering av at eAvis er en variant av papiravis som faktisk teller med. Så dermed fikke jeg heller ikke fortalt undersøkelsen at jeg faktisk leser en del eAviser i løpet av en dag…

«Undersøker bare de som betaler for å være med»

OK. Jeg sitter forvirret igjen etter 25 minutters spørring i telefon. Jeg får spørsmålet om jeg vil delta i del to av undersøkelsen – som er et hefte med skriftlige spørsmål. Selvsagt vil jeg det.

Jeg får heftet noen dager senere, og der står det et 800-nummer jeg kan ringe hvis jeg har spørsmål om undersøkelsen.

Det har jeg.

Opplysningstelefonen gir beskjed om at de bare svarer på tekniske spørsmål rundt undersøkelsen. Tekniske?

Jeg blir satt videre i systemet. Der fikk jeg blant annet vite følgende:

– Ja det er riktig. Vi undersøker bare de titlene som har betalt for å bli undersøkt – det er bare de vi spør om, ingen andre.

– eAvis-bruken er utfordrende å kartlegge siden det er såpass få som har den tjenesten (!!!) – så derfor regner vi det som nettlesing, siden folk likevel ikke skjønner forskjellen…

Javel……

Jeg får beskjed om at jeg må snakke med noen høyere opp i systemet – som kan svare på mine spesifikke spørsmål om alt jeg ikke finner plass til å krysse av for. De lover å ringe meg tilbake.

Det gjør de ikke.

Men jeg fikk likevel bekreftet det jeg visste fra før:

Norsk Gallup spør bare om de medietitler som ønsker å delta, og som da må betale for å være med i undersøkelsen. Dersom du i tillegg ønsker at spørsmål om din avis/nettavis/kanal skal stilles utenfor ditt primære nedslagsfelt koster dette ekstra. Med andre ord:

Hvor mye sier F&M om det norske medielandskapet? De rent faglige metodene skal jeg ikke uttale meg om, de er sikkert på stell. Men hvor riktig er bildet F&M gir av Medie-Norge anno 2014? Og er ikke forretningsmodellen til «den eneste multimedieundersøkelsen på det norske markedet» riv ruskende gal når du må kjøpe deg plass og geografi? Hva det gjør med undersøkelsen er opplagt – men hva gjør det med resultatene?

Må skjelne mellom 24 shampo-merker…

Så sitter jeg her med papirheftet med spørsmål – som er del to av undersøkelsen. For å ta de omfangsrike fakta først.

Heftet er på 108 sider. Cirka 25 sider handler om media – rundt 25 prosent – resten handler om forbrukerspørsmål. Heftet har 141 spørsmål – ca 30 av dem handler om media – ca 22 prosent.

Med andre ord – medierelaterte spørsmål er i kraftig mindretall i denne delen av undersøkelsen.

Og, bare så spørsmålet er stilt: Hvorfor i all verden foregår ikke denne del to av undersøkelsen via en nettside? Det må da koste flesk å manuelt scanne inn 10.000 hefter som hver er på 108 sider? På en nettsiden kunne man i tillegg lagt inn utallige alternativer under hvert spørsmål uten at det hadde kostet noe ekstra? Da unngår man i det minste det som skjedde forrige gang jeg svarte på undersøkelsen: jeg måtte rive vekk et tredvetalls sider fordi de var gjengitt dobbelt opp i heftet…

Her er noe av det jeg har notert meg etter gjennomgangen av spørsmålsheftet:

På side 5 står et spørsmål om avismagasiner – bilag til papiravisene. Her er fem bilag nevnt: Dagbladet Magasinet, VG Helg, Finansavisen Motor, A-Magasinet og D2. Hvorfor i all verden havner Finansavisen Motor i dette celebre selskap? Jo de har betalt for å være med. Derimot finner du ingen svaralternativ som fanger opp min lokale avis, andre regionaviser jeg leser, eller Klassekampen og Vårt Land for den del. Hvorfor? Jo, fordi de har valgt å ikke være med, eller de har ikke betalt for å være med i mitt område – Buskerud, og da telles de ikke med. Helt greit prinsipp når dette utelukkende skal være butikk – men mildt sagt ugreit når man påberoper seg å vise et «korrekt bilde av befolkningens meninger, holdninger og atferd» – for å sitere Norsk Gallup.

Jeg fikk til svar at eAvis-lesing regnes som nettlesing siden «ingen skjønner forskjellen». Men når det gjelder forbrukerspørsmål så forventes det at jeg skal vite forskjellen på, og krysse av i én av seks ulike svaralternativ, for 49 ulike klesmerker (side 67), 48 ulike hudpleie/makeup-merker (side 63), eller 24 ulike shampo-merker (side 61).

For bare å nevne noen ganske få utmattende spørsmål om produkter på disse 108 sidene. Selv om jeg er en tålmodig sjel, blir dette så meningsløst tilfeldig avkrysning på alt fra sjokolade til kraftleverandører, som går helt i ball i hodet… Hvor verdifulle er svarene da?

Og bare for å nevne det symptomatiske i at midt mellom havet av sko og shampoo-alternativer kommer spørsmålet om «Kjennskap og preferanser for ulike medier» (side 69). Der står det nevnt 13 medier du kan krysse av for – fem riksdekkende mediehus, fire TV-kanaler, to radiokanaler og to kjendisblader (!)…

Ingen åpne alternativer, ingen regionaviser eller lokalaviser er nevnt.

Og mens vi nylig arrangerte sjakk-OL i Tromsø, har en trippel verdensmester i sporten, og nettsider og TV-kanaler har timeslange sendinger fra store sjakkbegivenheter; har ikke Norsk Gallup fått med seg at det er noe som heter sjakk? Hvorfor er ikke dette et alternativ under «Sportsgrener i media» på side 20? Da blir det vel ikke unaturlig at en tenker: Hvem må betale for at sjakk skal inn som alternativ under sport?

Og det blir også meningsløst tullete når alternativene for netthandelsbutikker er følgende: blivakker.no, blush.no, coverbrands.no, komplett.no og makeupmekka.no…

Hallo!

Jeg stopper der. Det får holde.

Konklusjon:

Jeg sitter her med mesteparten av min mediebruk som jeg ikke får registrert noe sted fordi mine alternativer ikke finnes i F&M sine spørsmål presentert på telefon og på papir! F&M gir meg ikke muligheter til å gi et mest mulig korrekt bilde av min mediebruk anno 2014.

Det synes jeg er ganske alvorlig.

Det holder ikke å få til svar, som jeg gjorde da jeg ringte Norsk Gallup andre gangen:

– Jammen da bare hopper du over spørsmålet.

Javel???

Jeg minner igjen om hva Norsk Gallup sier om seg selv:

«Vår oppgave er å gi et korrekt bilde av befolkningens meninger, holdninger og atferd; – På den måten kan vi leve opp til vårt motto «Grunnlag for bedre beslutninger»».

F&M feiler både på oppgave og motto.

En dinosaur?

I en tid hvor det kuttes massivt i norske mediehus må det være fristende å kutte de årlige fem- og sekssifrede utgiftene til F&M. Jeg mistenker at svært mange har sagt opp avtalen allerede. For hva står man da igjen med? Jo «Billy» som ett av seks alternativ på spørsmål om 14-dagersblader (side 6), «Vi med hund» som alternativ på månedsblader, «Lev Landlig» og «Traktor» som alternativ på tomåneds-blader…

Og igjen – uten muligheter for å skrive opp eller krysse av for blader som ikke står nevnt og gjengitt med logo i alternativene…

Har F&M blitt en utdatert dinosaur av en undersøkelse som dessverre ikke gir et tilnærmet bilde av mediebildet i Norge?

Den debatten må det være lov å etterlyse.

PS: Tre måneder etter at jeg fikk spørreheftet har jeg fremdeles ikke fått noen purring på at jeg ikke har sendt inn mine svar.