Jeg har deltatt i Forbruker & Medieundersøkelsen 2014 (F&M).  Min brukeropplevelse er følgende: Jeg sitter her med mesteparten av min mediebruk som jeg ikke får registrert noe sted fordi mine alternativer ikke finnes i F&M sine spørsmål. F&M gir meg ikke muligheter til å gi et mest mulig korrekt bilde av min mediebruk anno 2014. Det synes jeg er ganske alvorlig. I dag kl 11 ble lesertallene til norske aviser offentliggjort – tallene er hentet fra denne undersøkelsen.

Continue Reading