Torsdag 27. februar inviterer Klassekampen og Dagsavisen til frokostmøte i Oslo om temaet «Når dør papiravisene?». Et prisverdig initiativ to dager etter at opplagstallene blir presentert. Men – får vi høre «samme leksa» om pressestøtten – eller vil vi få servert noen nye tanker?

Et kobbel av artikler har kommet de siste par ukene rundt levetiden til papiravisene. At noen har spådd papiravisens død har vi alle hørt på ulike konferanser og fra foredragsholdere siden slutten av 90-tallet.  Men det er som sjefredaktør John Arne Markussen sier til Aftenposten: «Papiravisen er mer seiglivet enn mange tror».

Hvis noen derimot skulle finne på å klamre seg til dette halmstrået, er det bekymringsverdig. Det understreker også Bernt Olufsen, redaktør i Schibsted Media Group i sin blogg nylig – under tittelen «Snart deadline for papiravisen?»:

 «Hvis den digitale transformasjonen og konjunkturutviklingen setter redaksjonene under ytterligere press, er det færre virkemidler igjen i verktøykassen. Et tiltak kan fort bli å flytte produksjonen ytterligere fram til deadline i dagslys eller redusere antall utgivelsesdager.»

Sjefredaktør og administrerende direktør Torry Pedersen mener VG har fem år på seg til å bli et heldigitalt mediehus som også utgir papiravis:

«- I 2002 hadde VG et opplag på 390.000 eksemplarer, nå ligger det på et sted mellom 160.000 og 170.000. Med årlig nedgang 20.000 eksemplarer så er det åtte år til vi er nede i null. Spørsmålet er om det flater ut og eller om det kommer andre utgivelsesfrekvenser. Jeg har sagt internt at vi har fem år på å bli et heldigitalt mediehus som også utgir papiravis. VG var en gang en papiravis som drev med digitale medier, nå beveger vi oss mot å bli et heldigitalt mediehus med papiravis.»

Medieforsker Erik Wilberg spår avisdød i løpet av få år for alle papiraviser som kommer ut på ukedager. Papiraviser på ukedager vil være forbeholdt nisjeaviser med stoffområder som passer best på papir.

La disse tre eksemplene være nevnt som bakteppe før frokostmøtet torsdag.

Frokostmøtet skal ta for seg to spørsmål: Hvilket ansvar har det offentlige for å styrke norsk mediemangfold? Hva slags aviser trenger vi i framtida?

Panelet består av tidligere sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd, nestleder og finanspolitisk talsmann i Venstre, Terje Breivik, ansvarlig redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum og redaktør og direktør i Dagsavisen, Eirik Hoff Lysholm. Ordstyrer er ansvarlig redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen.

Som sagt – et prisverdig initiativ. Panelet består av flinke folk – ingen tvil om det. Men det kunne vært spennende å få inn noen nye navn, gjerne fra andre steder i landet, som ikke har tømt seg så grundig i det offentlige rom om hva de mener om de to spørsmålene – særlig det første….

For bare å nevne to som kanskje kunne sagt noe om fremtidens papiravis:

Hvem andre burde vært kontaktet for å få inn nye, friske meninger i en slik debatt i fremtiden? Bruk kommentarfeltet.